Občianske združenie

VERUM et MUNDUM

vzniklo ako vzdelávací projekt, ktorý sa venuje vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti.

Aktivity a projekty

Občianske združenie Verum et Mundum vzniklo ako vzdelávací projekt, ktorý sa venuje vzdelávaniu v oblasti mediálnej gramotnosti. Už z názvu združenia, ktorý môžeme voľne preložiť ako „pravdivé a čisté“, vyplýva, že sa zameriava na čoraz ťažšie hľadanie pravdy v dobe, ktorá prináša množstvo dezinformácií a hoaxov.

Edukujeme deti, mládež, žiakov a študentov

Našou snahou je, aby sme ich mladú generáciu naučili vyhľadávať kvalitné a spoľahlivé informácie z overených zdrojov, kriticky myslieť. Usilujeme sa naučiť ich rozlišovať medzi hoaxami a dezinformáciami na jednej strane a pravdivými informáciami na strane druhej.

V budúcnosti by sme chceli pripraviť pre žiakov a študentov brožúru, ktorá by im pomohla zorientovať sa v tejto problematike. Okrem toho by sme sa chceli venovať vysokoškolským študentom – a to nielen budúcim žurnalistom, ktorým by sme v rámci stáží ukázali proces tvorby kvalitného článku a obsahu. Považujeme za dôležité naučiť ich, ako pracovať s informáciami, ako overovať fakty, ako hľadať a dopĺňať kvalitné zdroje informácií a vytvárať z nich zmysluplné články.

Podporujeme informačnú a mediálnu gramotnosť konzumentov informácií

Naša pomoc smeruje ku všetkým čitateľom tlače či už denníkov, týždenníkov alebo mesačníkov, a tiež k čitateľom online portálov a sociálnych sietí. Z každej strany prichádza množstvo informácií a je veľmi náročné určiť, ktoré sú pravdivé a ktoré naopak patria do skupiny neoverených, ničím nepodložených až klamlivých správ.

Falošné a poplašné správy, dezinformácie, rôzne hoaxy i nenávistné slovné útoky a agresívny slovník vedú nielen k mylným rozhodnutiam a záverom, ale aj stupňujú zbytočné vášne a napätie v celej spoločnosti. Preto je dôležité vedieť sa v záplave informácií orientovať, kriticky nad nimi uvažovať, zaujímať sa o zdroj správ.

Vďaka 2 % z vašich daní budeme môcť tejto téme venovať viac pozornosti, na konkrétnych príkladoch ukážeme, čo je pravda a čo pochybná informácia či dokonca lož. Ponúkneme tiež zaujímavé rozhovory a diskusie s renomovanými odborníkmi z praxe.

Ďakujeme.

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52753531
Sídlo: Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava
Bankové spojenie: SK84 0900 0000 0051 7824 3387
Adresa webovej stránky: verumetmundum.sk
Kontakt: verumetmundum@verumetmundum.sk
Oblasť pôsobenia: deti a mládež, dospelí